რატომ უნდა ვიცოდეთ ცეცხლმაქრის გამოყენება?

ხანძარი მწვავე პრობლემას წარმოაგდგენს, როგორც თანამედროვე მსოფლიოსთვის, ასევე საქართველოსთვის, შესაბამისად აუცილებელია შრომის, ჯანმრთელობის და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების სისტემების გამართულობა და დროულ მიზანმიმართულ მოქმედება, რათა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი უბედური და სახიფათო შემთხვევების რისკი; შესაბამისად ჩვენს ქვეყანაში შეიქმნა და მოქმედებს კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს და ავალდებულებს ორგანიზაციებს შექმნან შრომისათვის უფრო უსაფრთხო გარემო.

კანონმდებლობის თანახმად სამუშაო სივრცეებში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სახანძრო/საევაკუაციო გეგმები, რომლებიც უზრუნველყოფს თანამშრომელთა უსაფრთხოებას ხანძრის დროს.

გარდა ამისა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ფაქტი, სწორედ ის არის, რომ თანამშრომლებმა უნდა იცოდნენ ხანძრის დროს მოქმედების წესები, მათ შორის არის ცეცხლმაქრის სწორად გამოყენება:

cecxlmaqris-instruqcia

ცეცხლის ტიპიდან გამომდინარე განასხვავებენ ცეცხლმაქრის კატეგორიებს:

ცეცხლის კლასიფიკაცია

დაიცავით თქვენი და თქვენი თანამშრომლების უსაფრთხოება !