სიახლეები

შრომის უსაფრთხოებას დიდ ყურადღებას უნდა უთმობდნენ როგორც დამსაქმებლები, ასევე დასაქმებულები, რადგან ხშირ შემთხვევაში იგი ადამიანების სიცოცხლეს ეხება. ეიჩესი ჯგუფი გიზიარებთ 10 რჩევას შრომის უსაფრთხოებაზე.  ორგანული კანონი შრომის უსაფრთხოებაზე თანაბრად მნიშნველოვანია დამსაქმებლებისთვის და დასაქმებულებისთვისაც. კანონი განსაზღვრავს ძირითად პრინციპებს, რომლებიც სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების საკითხებს უკავშირდება. მასში საუბარია არსებულ და მოსალოდნელ საფრთხეებზე, უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების
შრომის უსაფრთხოება მუდმივად განახლებადი სფეროა. დასაქმებულთა უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნისთვის მუდმივად იცვლება ან ახლდება დადგენილი სტანდარტები და ნორმები.ეიჩესი ჯგუფმა თავი მოუყარა ბოლოდროინდელ სიახლეებს. 1. 2023 წლის 1-ლი იანვრიდან, ექიმებისა და ექთნების მინიმალური საათობრივი ანაზღაურება დაწესდა: ექიმების მინიმალური ანაზღაურება საათში 7 ლარი; ექთნების კი საათში 4.4 ლარით განისაზღვრა. რეფორმის შედეგად, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში სტაციონარული კომპონენტით ჩართული
სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ახალი ტექნიკური რეგლამენტი 2022 წლის 4 ივლისს დამტიცდა. ეიჩესი ჯგუფის ორგანიზებით 20 ივლისს, 19:00 საათზე გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა ახალი რეგლამენტით გათვალისწინებულ სიახლეებზე. სემინარს გაუძღვა ნათია სვანიძე – შრომის უსაფრთხოების აკრედიტებული პროგრამის ტრენერი და შრომის უსაფრთხოებაში მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე სპეციალისტი (შრომის ინსპექციაში და კერძო სექტორში მუშაობის გამოცდილებით).
პანდემიის პირობებში ტურიზმის სფერო მნიშვნელოვან გამოწვევებს აწყდება. საზღვრების გახსნასთან ერთად გაიზარდა ტურისტების მოთხოვნა უსაფრთხოებაზე და სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე. საქართველოში არსებული ბიზნეს სექტორი აქტიურად მუშაობს, საერთაშორისო სტანდარტების დაცვასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე, მათ შორის კოვიდ რეგულაციებთან დაკავშირებით. ეპიდემიოლოგიური ვითარებიდან გამომდინარე, MAGNUM OPUS-ი, TÜV AUSTRIA-ს ექსკლუზიური კონტრაქტორი, HSE GROUP-თან ერთად ტურიზმის სექტორს სთავაზობს ჰიგიენის მართვის საერთაშორისო სტანდარტის  „V-SAFE“-ის დანერგვასა
? პანდემიით შექმნილი რთული მდგომარეობის გათვალისწინებით, მეტად საყურადღებო გახდა უსაფრთხო სივრცის უზრუნველყოფა სკოლებში, ბაღებსა და სააუდიტორიო სივრცეებში
shromiusafrtoxeba-hsegroup
? გაცნობებთ, რომ სახელმწიფოს მიერ
tourism offer-hse group
#ეიჩესი_ჯგუფი ითვალისწინებს პანდემიით შექმნილ გამოწვევებს ტურიზმის სეგმენტში და შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით ტურიზმის სფეროს ნებისმიერ წარმომადგენელს შეღავათებს სთავაზობს ⬇ ?
TOP