აუდიტი

HSE Group გთავაზობთ აუდიტის მომსახურებას, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

• რისკების შეფასება
• მაკორექტირებელი ღონისძიებები
• დოკუმენტაციის შემოწმება
• სახანძრო სისტემების და ცეცხლმაქრების შემოწმება
• პერსონალური დაცვის საშუალებების შემოწმება

TOP