აკრედიტებული კურსები

კურსის აღწერა

2021 წლიდან განახლდა მიღება შრომის უსაფრთხოების აკრედიტირებულ სასწავლო პროგრამაზე.

TOP