დაიწყო რეგისტრაცია აკრედიტირებულ კურსზე, მომავალი შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისათვის