ბლოგი

ცეცხლმაქრის გამოყენება
ხანძარი მწვავე პრობლემას წარმოაგდგენს, როგორც თანამედროვე მსოფლიოსთვის, ასევე საქართველოსთვის, შესაბამისად აუცილებელია შრომის, ჯანმრთელობის და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების სისტემების გამართულობა და დროულ მიზანმიმართულ მოქმედება, რათა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი უბედური და სახიფათო შემთხვევების რისკი; შესაბამისად ჩვენს ქვეყანაში შეიქმნა და მოქმედებს კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს და ავალდებულებს ორგანიზაციებს შექმნან შრომისათვის უფრო უსაფრთხო გარემო. კანონმდებლობის თანახმად სამუშაო სივრცეებში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს
ადამიანის ცხოვრებაში დღეს სამსახურს ცენტრალური ნაწილი უკავია და იგი პიროვნების განმსაზღვრელ ნაწილად არის ქცეული, სადაც მუშაობ ტოლფასია იმის, თუ ვინ ხარ შენ. ეს პროცესი ინდუსტრიული რევოლუციიდან იწყება.  პირველი ქარხნების გაჩენისთანავე მოსახლეობამ უარი თქვა მიწის დამუშავებაზე და საწარმოებში დასაქმება მოისურვა. ასე გადაინაცვლეს დიდი ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ქვეყნების მოქალაქეებმა პროვინციებიდან დიდ ქალაქებში. 1750-იანი წლებიდან დაიწყო რბოლა
TOP