სამუშაო სივრცის საგზაო მოწყობა

უსაფრთხოების მიზნით, აუცილებელია კომპანიებში გამიჯნული იყოს როგორც შიდა, ასევე გარე ტერიტორიაზე, საფეხმავლო და სატრანსპორტო ბილიკები.

HSE Group გთავაზობთ კომპანების საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე სამოძრაო ბილიკების განსაზღვრას, შესაბამისი გეგმის შედგენას და აღსრულებას.

TOP