საწარმოო გარემოს ფიზიკური ფაქტორების გაზომვა

HSE Group კომპანიებს სთავაზობს საწარმოო გარემოს ფიზიკური ფაქტორების გაზომვასა და შესაბამისი ოქმის შედგენას დაკალიბრებული ხელსაწყოებით.

• ტემპერატურა
• ტენიანობა
• ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე
• ხმაური
• განათება
• ზედაპირის ტემპერატურა

TOP