შეთავაზებები

მიმდინარე შეთავაზებები

შეთავაზება

20% ფასდაკლება შრომის უსაფრთხოების სრულ მომსახურებაზე ტურიზმის სეგმენტს

HSE Group ტურიზმის სეგემენტს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის სრულ სერვისს, რომელიც ითვალისწინებს შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობის მოთხოვნებსა და საერთაშორისო სტანდარტებს. 

კომპანიაში უსაფრთხო სამუშაო სივრცის შექმნის მიზნით ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 

 • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მიერ სამუშაო სივრცეების ფაქტობრივი დათვალიერება, პროცესებზე დაკვირვება
 • საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება კანონმდებლობით დადგენილი პერიოდულობითა და წესით შესაბამისი დოკუმენტირებით
 • შესაბამისი მაკორექტირებელი ღონისძიებების განსაზღვრა
 • შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შემუშავება - შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა, COVID-19-ის რეაგირების გეგმა, სახანძრო უსაფრთხოების წესი, საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა, კონტრაქტორებთან მუშაობის პოლიტიკა და სხვა
 • კომპანიაში მიმდინარე სამუშაო პროცესების შესაბამისად უსაფრთხოების ინსტრუქციების შემუშავება - კიბეზე მუშაობა, ხარაჩოზე მუშაობა, მანქანა-დანადგარები, ხელსაწყოები, ქიმიური ნივთიერებები და სხვა
 • ანგარიშგება კომპანიაში შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ 
 • პერსონალის სწავლება - როგორც კანონმდებლობით სავალდებულო, ასევე, მიზნობრივი ტრენინგებისა და ინსტრუქტაჟების ჩატარება

შეთავაზება

20% ფასდაკლება შრომის უსაფრთხოების სრულ მომსახურებაზე ფარმაცევტულ კომპანიებს

HSE Group ფარმაცევტულ კომპანიებს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის სრულ სერვისს, რომელიც ითვალისწინებს შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობის მოთხოვნებსა და საერთაშორისო სტანდარტებს. 

კომპანიაში უსაფრთხო სამუშაო სივრცის შექმნის მიზნით ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 

 • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მიერ სამუშაო სივრცეების ფაქტობრივი დათვალიერება, პროცესებზე დაკვირვება
 • საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება კანონმდებლობით დადგენილი პერიოდულობითა და წესით შესაბამისი დოკუმენტირებით
 • შესაბამისი მაკორექტირებელი ღონისძიებების განსაზღვრა
 • შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შემუშავება - შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა, COVID-19-ის რეაგირების გეგმა, სახანძრო უსაფრთხოების წესი, საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა, კონტრაქტორებთან მუშაობის პოლიტიკა და სხვა
 • კომპანიაში მიმდინარე სამუშაო პროცესების შესაბამისად უსაფრთხოების ინსტრუქციების შემუშავება - კიბეზე მუშაობა, ხარაჩოზე მუშაობა, მანქანა-დანადგარები, ხელსაწყოები, ქიმიური ნივთიერებები და სხვა
 • ანგარიშგება კომპანიაში შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ 
 • პერსონალის სწავლება - როგორც კანონმდებლობით სავალდებულო, ასევე, მიზნობრივი ტრენინგებისა და ინსტრუქტაჟების ჩატარება

შეთავაზება

20% ფასდაკლება შრომის უსაფრთხოების სრულ მომსახურებაზე სტომატოლოგიურ კლინიკებს

HSE Group სტომატოლოგიურ კლინიკებს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის სრულ სერვისს, რომელიც ითვალისწინებს შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობის მოთხოვნებსა და საერთაშორისო სტანდარტებს. 

კომპანიაში უსაფრთხო სამუშაო სივრცის შექმნის მიზნით ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 

 • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მიერ სამუშაო სივრცეების ფაქტობრივი დათვალიერება, პროცესებზე დაკვირვება
 • საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება კანონმდებლობით დადგენილი პერიოდულობითა და წესით შესაბამისი დოკუმენტირებით
 • შესაბამისი მაკორექტირებელი ღონისძიებების განსაზღვრა
 • შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შემუშავება - შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა, COVID-19-ის რეაგირების გეგმა, სახანძრო უსაფრთხოების წესი, საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა, კონტრაქტორებთან მუშაობის პოლიტიკა და სხვა
 • კომპანიაში მიმდინარე სამუშაო პროცესების შესაბამისად უსაფრთხოების ინსტრუქციების შემუშავება - კიბეზე მუშაობა, ხარაჩოზე მუშაობა, მანქანა-დანადგარები, ხელსაწყოები, ქიმიური ნივთიერებები და სხვა
 • ანგარიშგება კომპანიაში შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ 
 • პერსონალის სწავლება - როგორც კანონმდებლობით სავალდებულო, ასევე, მიზნობრივი ტრენინგებისა და ინსტრუქტაჟების ჩატარება

შეთავაზება

20% ფასდაკლება შრომის უსაფრთხოების სრულ მომსახურებაზე აგრარულ კომპანიებს

HSE Group აგრარულ კომპანიებს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვის სრულ სერვისს, რომელიც ითვალისწინებს შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობის მოთხოვნებსა და საერთაშორისო სტანდარტებს. 

კომპანიაში უსაფრთხო სამუშაო სივრცის შექმნის მიზნით ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: 

 • შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მიერ სამუშაო სივრცეების ფაქტობრივი დათვალიერება, პროცესებზე დაკვირვება
 • საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება კანონმდებლობით დადგენილი პერიოდულობითა და წესით შესაბამისი დოკუმენტირებით
 • შესაბამისი მაკორექტირებელი ღონისძიებების განსაზღვრა
 • შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შემუშავება - შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა, COVID-19-ის რეაგირების გეგმა, სახანძრო უსაფრთხოების წესი, საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა, კონტრაქტორებთან მუშაობის პოლიტიკა და სხვა
 • კომპანიაში მიმდინარე სამუშაო პროცესების შესაბამისად უსაფრთხოების ინსტრუქციების შემუშავება - კიბეზე მუშაობა, ხარაჩოზე მუშაობა, მანქანა-დანადგარები, ხელსაწყოები, ქიმიური ნივთიერებები და სხვა
 • ანგარიშგება კომპანიაში შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებული მდგომარეობის შესახებ 
 • პერსონალის სწავლება - როგორც კანონმდებლობით სავალდებულო, ასევე, მიზნობრივი ტრენინგებისა და ინსტრუქტაჟების ჩატარება
TOP