ევაკუაციის გეგმის შედგენა

„სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად, ადამიანთა მასობრივი თავშეყრის და სართულზე 10 და მეტი ადამიანის სამუშაო ადგილის მქონე ობიექტებში, ასევე შენობებში, რომლებშიც მუდმივად იმყოფებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ყველა სართულზე საევაკუაციო გასასვლელებთან უნდა იქნეს განთავსებული ხანძრის დროს ადამიანთა ევაკუაციის გეგმა.

HSE Group გთავაზობთ ევაკუაციის გეგმის შემუშავებას, რომელიც ეყრდნობა N370-ე დადგენილებას “ტექნიკური რეგლამენტი სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ”.