საწარმოო გარემოს ფიზიკური ფაქტორების გაზომვა

HSE Group კომპანიებს სთავაზობს საწარმოო გარემოს ფიზიკური ფაქტორების გაზომვასა და შესაბამისი ოქმის შედგენას დაკალიბრებული ხელსაწყოებით.

  • ტემპერატურა
  • ტენიანობა
  • ვიბრაცია
  • განათება
  • ხმაური
  • ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე ხმაური
  • ზედაპირის ტემპერატურა