სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

HSE Group სახანძრო უსაფრთხოების მიმართულებით გთავაზობთ შემდეგ სერვისებს:

  • კრიზისული სიტუაციების მართვის გეგმის შემუშავება
  • სახანძრო უსაფრთხოების ინსტრუქციის შემუშავება
  • სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრა
  • სასწავლო განგაშის ორგანიზება და ჩატარება
  • ცეცხლმაქრების რაოდენობისა და ტიპების განსაზღვრა
  • ცეცხლმაქრის შემოწმების ფორმის შემუშავება