შრომის უსაფრთხოების როლი სტუმარ-მასპინძლობის სექტორში