ჩვენ შესახებ

HSE Group არის საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც სთავაზობს ინდუსტრიულ და კომერციულ სექტორს შრომის დაცვის და ტექნიკური უსაფრთხოების სრულ მომსახურებას. ჩვენ გვჯერა, რომ მომსახურების ხარისხი პირდაპირ კავშირშია მიმწოდებლის გამოცდილებასთან, ამიტომ 10 წლიანი გამოცდილების აკრედიტირებული გუნდი თქვენს კომპანიაში უსაფრთხო გარემოს შექმნის მყარი გარანტია.


ჩვენ გთავაზობთ შრომის დაცვის და ტექნიკური უსაფრთხოების კუთხით საკონსულტაციო და აუთსორს მომსახურებას, რომელიც სრულ შესაბამისობაში მოიყვანს თქვენს საქმიანობას საქართველოს კანონმდებლობასთან .

ჩვენ გთავაზობთ

შრომის უსაფრთხოების დანერგვა
- პოლიტიკის შემუშავება - რისკების შეფასება - მაკორექტირებელი ღონისძიებები - ინსტრუქციების შემუშავება - ყველა საჭირო ინსტრუქტაჟი
სახანძრო უსაფრთხოების დანერგვა
- საევაკუაციო გეგმის შედგენა - ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის საშუალებების განსაზღვრა - კრიზისული სიტუაციების მართვის გეგმა - პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრა - სახანძრო უსაფრთხოების ინსტრუქტაჟი - სახანძრო საევაკუაციო სწავლება
ტრენინგების ჩატარება
- შრომის უსაფრთხოება - სახანძრო უსაფრთხოება - პირველადი სამედიცინო დახმარება - სიმაღლეზე მუშაობა - ტვირთამწის ოპერატორის გადამზადება - გარემოს დაცვა
აუდიტი
- რისკების შეფასება - მაკორექტირებელი ღონისძიებები - დოკუმენტაციის შემოწმება - სახანძრო სისტემების და ცეცხლმაქრების შემოწმება - პერსონალური დაცვის საშუალებების შემოწმება

კონტაქტი

ჩვენი საკონტაქტო

მობილური: +995 577 45 98 22 +995 577 67 00 77
ელ. ფოსტა: info@hsegroup.ge
მისამართი: ქ. თბილისი, 7 ბამბის რიგი, 0105
გაგზავნა